"Ak pšeničné zrnko, ktoré padne do zeme neodumrie, zostane samo.
Ak ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu...
Modlite sa za moje obrátenie, aby som umierajúc priniesol úrodu..."

Brat Karol Ježišov
 
  


   
Názáret
Duchovná cesta Charles de Foucauld-a
 
      N á z á r e t
     Vítame Vás na našej stránke, Nazaret.
     Cieľom vzniku tejto webovej stránky je oboznámiť záujemcov so špirituálnou cestou Charles de Foucaulda a s nazaretskou duchovnosťou, zhromaždiť k tomu patriace literatúry v maďarskom jazyku a preklad cudzojazyčnej literatúry, zorganizovať spoločnosti, programy, duchovné cvičenia v duchovnosti brata Karola a poskytovanie informácií.

Kontaktujte sa s nami

emmanuel@nazaret.hu alebo
simon@nazaret.hu