K Ü L D E T É S

A honlap létrejöttének célja Charles de Foucauld útjának, a Názáreti lelkiségnek ismertetése, a hozzá kapcsolódó magyar nyelvű irodalom összegyűjtése és elérhetővé tétele; idegen nyelvű irodalom fordítása; közösségek, programok, lelkigyakorlatok szervezése Károly testvér lelkiségében; információ adás
 


  K A P C S O L A T   Medgyessy László Emmánuel
  emmanuel@nazaret.hu
  Molnár László Simon
  simon@nazaret.hu

  LEVELEZŐLISTA
  A levelezőlistára fel lehet íratkozni
  egy e-mail küldésével a fenti címek
  egyikére.

  Csoportos e-mail küldése:
  foucauld@googlegroups.com

  A levelezőlista internetes címe:
  http://groups.google.com/group/foucauld
Názáret
Rejtett élet a világban - lelkiség Charles de Foucauld nyomdokain
   Hírek    Názáret    Történet    Írások    Közösség    Galéria    Könyvek   Linkek   Blog
 
      K ö n y v e k

Itt megtalálható a magyarul megjelent irodalom.
A könyvek beszerzésével kapcsolatban emailben lehet érdeklődni az emmanuel@nazaret.hu vagy simon@nazaret.hu címeken.


MILAD, Jézus kistestvére, Charles de Foucauld hite, Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség, Budapest 2012.

Megállapíthatjuk, hogy napjainkban nehéz megélni hitünket, és létünk értelmével kapcsolatban kérdéseket teszünk fel. Mi lehet az értéke egy olyan hitnek, amellyel szemben megpróbálunk kételkedni, hogy az valóban eléri-e az élő Istent, és képes-e az ember életét átformálni?
Semmi sem tudná bizonyítani a hit által megismert világ valóságát. Ennek ellenére megmarad azoknak a kétségtelenül hiteles tanúknak az ereje, nagysága és képessége, akik teljességgel úgy élték le életüket, „mintha látták volna a láthatatlant”. Charles de Foucauld egy a legnagyobbak és századunkban a hozzánk legközelebb állók közül. Életében minden a hitével magyarázható, e nélkül semminek sincs értelme. És azoknak, akiknek megadatott az a kegyelem, hogy ismerhették és lelki vezetőjükként fogadhatták, tapasztalatból tudják, milyen teljességet kaptak azáltal, hogy életüket hagyták Charles, Jézus testvére hite ragyogásával átitatódni.
Manapság, amikor a keresztény közösségeknek újra egyik sajátos értéke, hogy megosztja szellemi, lelki kincseit, hogyne osztanánk meg mindezeket azokkal, akik erre vágynak, és amelyekkel mi is el lettünk halmozva.
Ez a könyv, amelyet Foucauld atya egyik követője írt, aki több mint harminc éve Jézus kistestvére, nagyravágyás nélkül egyszerűen csak azt szeretné, hogy Charles testvér maga tegyen tanúságot hitéről, amely erővel, őszinteséggel és szeretettel járta át.

A könyv megvásárolható Jézus Kistestvéreinél vagy lépjen velünk kapcsolatba.


René Voillaume, Emberek között, Agapé Kiadó, Szeged 2007.

A könyvet, melynek sikerét bizonyítja, hogy eddig több, mint tizenöt nyelven jelent meg, olyan összegyűjtött előadások és levelek alkotják, amelyeket a rend alapítója és perjele, René Voillaume testvér intézett Jézus Kistestvéreihez, hogy megerősítse bennük hivatásuk alapjait. Ez a hivatás szemlélődő életre szól a világban, amelynek során szoros sorsközösséget vállalnak névtelen embertársaikkal, azokkal, akiknek nincsen befolyásuk a társadalomra, amelyben élnek és dolgoznak. Ez a még kibontakozófélben lévő lelkiség az újdonság erejével hatot, és alapelvéből – „szemlélődő élet a világban” – adódóan jónéhány kérdést vet fel. Például: nem ellentétes-e egymással az egyházi tapasztalat alapján a hivatás két fő irányelve (szemlélődés – a világban), hiszen ezen új hivatás életmódja az egyházi hagyomány által mindig is képviselt szemlélődő élettel több ponton ellentétesnek tűnik? A könyv éppen azt szeretné árnyaltabban bemutatni, milyen különböző szempontok érvényesülnek ennél a hivatásnál, amely valójában egy újfajta szerzetesi lelkiség forrása.

Részletes tartalomjegyzék megtekinthető itt>>>Jézus Kistestvérei a világ szívében I., Kiadó és évszám nélkül.

 

 

 

 

 

 Jézus Kistestvérei a világ szívében II., Kiadó és évszám nélkül.

 

 

 

 

 

Kurt Benesch, A sivatag szentje – Charles de Foucauld élete, Ecclesia, Budapest 1991.

 

 

 

 

 Jean-François Six, Charles de Foucauld napjainkban, Vigilia Kiadó, én.

Charles de Foucauld 1858. szeptember 15-én született Strassburg-ban, egy gazdag arisztokrata család gyermekeként. Ötévesen először az apját veszíti el, aki Párizsban tüdőbajban hal meg, majd anyját, aki édesapjánál, Strassburgban belehal egy koraszülés következményeibe. Nagyapjánál, de Morlet ezredesnél helyezik el Charles-t és kishúgát, Marie-t. A porosz-francia háború kitörésekor Charles 12 éves. A vereséget követően az ezredes hozzátartozóival Nancyba emigrál. Ez a vereség, s hazája tragédiája komoly sokk a gyermek számára, ezt súlyosbítja még az új köztársasági alkotmány miatti elkeseredés, hiszen a család monarchista szellemiségű. De Morlet ezredes túlságosan engedékeny unokájával, sok szabadságot ad neki, a gyerek, kinek életét meghatározza a szülők és a haza elveszítése, intenzíven megélt elsőáldozását követően álhatatlan és önfejű lesz. A Nancyben látogatott iskola szellemiségét Voltaire befolyásolta, ez hat a fiúra is. Élénk tudásszomjtól hajtva Claude Bernhard kutatásaival és kísérletező-módszereivel foglalkozik, nagyon érdeklődik Taine és Renan írásai iránt. Unokatestvére, a kilenc évvel idősebb Marie Moitessier második anyja lesz, a fiú nagyon szeretné magáénak tudni. Marie azonban 1874-ben férjhez megy - ez újabb sokk Charles számára. Ebben az időszakban azt hirdeti, szakított hitével, tizenhét évesen agnosztikusnak vallja magát. „Egyetlen istenbizonyíték sem volt elég meggyőző számomra." Tizenkét éven keresztül „sem nem tagad, sem nem hisz".


Michel Lafon, Imádságban Charles de Foucauld-val tizenöt napon át, Új Ember Kiadó, Budapest 2002.

 

 

 

 

 Michel Lafon, Imádság 15 napon át Magdeleine-nel, Jézus kistestvérével, Új Ember Kiadó, Budapest 2011.

Magdeleine Hutin, Jézus kistestvére kevéssé ismert a magyar keresztények körében, pedig a II. vatikáni zsinatot követő vallásos élet megújítása terén fontos szerepet töltött be 1946 óta kifejezésre juttatott és kistestvérei által az egész világon megélt intuíciói által. Mindig Charles de Foucauld-ra hivatkozik, tanítványának vallja magát, annyira, hogy Foucauld-t a Kistestvérek Testvérisége atyjának és alapítójának tekinti. A kötetben szereplő szövegeken elmélkedve ismer-kedhetnek meg az olvasók Magdeleine kistestvérrel, az életéből vett kisebb-nagyobb események felvillantásá-nak segítségével, hogy ezáltal bizonyos szövegeket, idézeteket jobban meg tudjanak érteni. Ezekből az írásokból és Michel Lafon hozzájuk fűzött gondolataiból a mindennapokban megélhető lelkiség képe bontakozik ki előttünk, melynek ismertetőjegye, hogy a világban való jelenlét, a szegények és elesettek iránti cselekvő könyörület és a bensőséges kapcsolat a Jézus Krisztusban emberré lett Istennel egyszerre jellemzi, s mindenki számára követhető útnak bizonyul.Charles de Foucauld, Magdeleine Hutin, Isten a szeretet – Jézus, a lehetetlenség ura, Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség - Új Ember, Budapest 2007.

 

 

 

 

Charles Lepetit, Párosan szép – Charles de Foucauld, Hagyó József, Biatorbágy 2003.

 

 

 

 

 Carlo Carretto, Leveleke a sivatagból (Máltai Könyvek), Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapest 2007.

     Carlo Carretto (1910-1988) könyvei közül jó néhány ismert már magyar nyelven is. A szerző ezt a művét 1954 és 1964 között, algériai sivatagi remetesége idején írta, amikor noviciátusát is töltötte Jézus kistestvéreinél, Charles de Foucauld lelkisége nyomán.
     Ez volt az első könyve, amely később méltán lett ismertté és a XX. századi itáliai lelki irodalom egyik gyöngyszemévé.
     A könyvet a kommunista évtizedek alatt itthon nem lehetett kiadni. Az NDK-ban ugyan megjelent a hetvenes években (Wo der Dornbusch brennt - Geistliche Briefe aus der Wüste címmel), de számos részt kihagytak belőle. Ezt a könyvet akkoriban többen is lefordították maguknak magyar nyelvre, s kéz alatt terjedt gépírásban, így többen ismerhették is. De nyomtatásban csak később, elsősorban Puskely Mária: Akik hittek a szeretetben című kötetének (Szent István Társulat, 1979) Carrettóról szóló fejezetében lehetett részeket olvasni a műből.
     2005-ben az olaszországi Folignóban járva, a Carretto szellemi hagyatékát őrző Comunitá Jesus Caritas közösségtől megkaptam az eredeti könyvet, amely Olaszországban már a harminchetedik kiadásra vár.
     Köszönet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat könyvkiadói tevékenységének, hogy 2007 karácsonyára végre napvilágot láthatott ez a könyv a Boldog Charles de Foucauld és Jézus kistestvérei lelkisége szerint folytatott sivatagi életről.
               Medgyessy L. Emmánuel

Megvásárolható: Magyar Máltai Szeretetszolgálat, www.maltai.hu
tel.: 06-1-3914700 vagy 06-1-3914704Carlo Carretto, Család, kis egyház (Máltai Könyvek), Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapest 2008.

Megvásárolható: Magyar Máltai Szeretetszolgálat, www.maltai.hu
tel.: 06-1-3914700 vagy 06-1-3914704

 

 

 

 

 Carlo Carretto, Városban pusztai magányod, Új Ember Kiadó, Budapest 2002.

 

 

 

 


Carlo Carretto, Atyám, reád bízom magam, Új Ember Kiadó, Budapest 2002.

 

 

 

 

 Carlo Carretto, Az eljövendő Isten, OMC Kiadó, Bécs 1988.

 

 

 

 

 


Carlo Carretto, Boldog vagy, mert hittél, OMC Kiadó, Bécs 1987.

 

 

 

 

 Carlo Carretto, Én, Ferenc, Agapé Kiadó, Novi Sad 1990.

 

 

 

 

 

 
Carlo Carretto, Isten látta, hogy ez jó, Szent Gellért Egyházi Kiadó, 1991.

 

 

 

 

 Carlo Carretto, Miért, Uram, miért?, Szent Gellért Egyházi Kiadó, Budapest 1992.

 

 

 

 

 Carlo Carretto, Kerestem és megtaláltam, Szent István Társulat, Budapest 2000.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapest 2010.

Megvásárolható: Magyar Máltai Szeretetszolgálat, www.maltai.hu
tel.: 06-1-3914700 vagy 06-1-3914704
Deiker Angelika, Határokon át… - Magdeleine Jézus kistestvére élete és lelkisége, Új Ember Kiadó, Budapest 2009.

Magdeleine kistestvér a határt mint valóságos tapasztalatot és egzisztenciális szenve­dést ismerte. Kihívás lett a számára, amely által életútja egy egész különleges formát Öltött. Minthogy a találkozást és a kapcsolatot kereste, határtalan bizalommal harcolt a határok ellen, amelyek bezárnak, szétválasztanak és megosztanak. Eletében sok határon ment át. Ahol a határok átjárhatatlanok voltak, a közelükben tartózkodott, amíg átha­tolhatók nem lettek. „Tudatára ébredtem annak, hogy a különböző szociális rétegek mily kevéssé értik meg egymást. Milyen sok gyűlölet van a nemzetek között, milyen sok a visszaélés a népek között... Rettenetesen szenvedtem emiatt, s mert Isten ezt a min­den szétválasztás és megosztás feletti szenvedést a szívembe helyezte, kezdettől fogva arra kaptam ösztönzést, hogy az egység eszméjét a ti különleges gondotokká tegyem. Az egység a lényege a világban megélt küldetésünknek."
"Mindig újra és újra meg akarják magyarázni nektek, hogy vallásos hivatásotok és fo­gadalmatok szükségszerűen „elválasztottakká" tesznek. De én biztosítalak benneteket, hogy az ellenkezője áll fenn. Hivatásotok az, hogy Krisztus Teste valamennyi tagjának odaadjátok magatokat, minden embernek, testvéreiteknek."
A jelen könyv egy különleges asszony életét beszéli el, aki életének derekán elindul, és szociális/társadalmi korlátok és embert megvető határokon át Jézusba - a lehetetlen­ség Urába - vetett vak bizalommal járja életútját. Egy olyan asszonynak története ez, aki az idők jelei iránt éberen, rányomta bélyegét az Egyházra.
Charles de Foucauld szellemében alapította 70 évvel ezelőtt a Jézus Kistestvérei Női Közösséget, amely hamarosan az egész világra kiterjedt. Karitatív intézmények vagy egyéb rendi javak biztosítéka nélkül, a mai napig kétkezi munkájukból élnek a kistestvé­rek, gyárakban futószalagon dolgoznak, cigányokkal, nomádokkal és busmanokkal együtt élnek "szemlélődő életet a világban".
Ez a könyv mindenkit bátorít, akik mindennapjaik feltételei között és egy megerőlte­tő munkás életben, az életüket szemlélődő módon akarják berendezni, saját vágyaiknak hinni akarnak és azokban Isten akaratát vélik felfedezni.
Angelika Daiker német származású teológus, 1955-ben született Tanulmányait Tübin-genben és Bécsben végezte. Teológiai doktori disszertációját Jézus Kistestvérei, szemlélődők a világban címmel a közösség alapításának szentelte. Pasztorális asszisztens Stuttgartban.


René Bazin, A szahara szíve – Charles de Foucauld, Szent István Társulat, Budapest 1931.

 

A könyv letölthető itt (PDF, 13 MB)   >>>

 

 


Jézus Kistestvérei a világ szívében III., Budapest 2008.

 

 

 

 

 
Puskely Mária, Carlo Carretto - Öröktől örökké, Kairosz Kiadó, Budapest 2008.

 

 

 

 


Puskely Mária, Akik hittek a szeretetben, Szent István Társulat, Budapest 1979, 385-476.o.

 

 

 

 


Károly Jézus testvére, Róma, Kiadó és évszám nélkül.

 

 

 

 

 

 Az imádság útja Károly testvérrel, Eger 2004.

 

 

 

 

 

 
Charles de Foucauld - Az egyedüli Példakép, Kiadó és évszám nélkül.

 

 

A könyv letölthető itt (PDF, 0,5 MB)   >>>

 

 

 Gisbert Greshake, Helytállás a pusztában, OMC Verlag, Bécs 1984.

A könyv letölthető itt >>>

A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár – a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

 

 

Jacques Maritain, A garonne-i paraszt - Egy öreg laikus töprengése napjaink kérdésein, Szent István Társulat, Budapest 1999.

A könyv letölthető itt >>>

A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár – a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza